Persoonsgegevens & Informatieveiligheid (conform GDPR)

Door een bestelling te plaatsen op de webshop van Happy Woof CommV, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Happy Woof zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage, verbetering en verwijdering in de maatschappelijke zetel van Happy Woof CommV.

Doch, gelet op de noodzakelijke levering door derden (transportfirma’s en betaalservice Ingenico) zal Happy Woof genoodzaakt zijn de nodige persoonlijke gegevens, zijnde naam, adres e-mailadres en telefoonnummer over te maken aan deze derden. De Klant geeft dan ook zijn akkoord deze gegevens mede te delen aan Bpost of DHL en/of online betaalservice Mollie.

De klant heeft m.a.w. dus:

  • inzagerecht in welke gegevens worden bewaard (via e-mail van het plaatsen van een bestelling)
  • het recht op het wijzigen van onjuiste gegevens
  • het recht op bezwaar en weigering van de verdere bewaring van gegevens na het afhandelen van de bestelling / levering.

Alle persoonsgegevens worden bewaard in digitale vorm: pdf in de backoffice van de webshop en email van de bestelling waarvan de Klant ook een kopie ontving. Daarnaast worden deze gegevens voor gebruiksgemak bewaard in de voorziene software van bpost en DHL voor het aanmaken van verzendetiketten.

Bij een eventueel datalek is Happy Woof verplicht de Belgische privacycommisie alsook de betrokken klanten hierover te informeren binnen 72 uur na de ontdekking van het datalek.

De Vennootschap verbind er zich toe de bewaarde gegevens nooit te gebruiken voor commerciële doeleinden ten aanzien van derden, particulier of zakelijk.

De Klant ontvangt bij de uitvoering van het inzakerecht een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens, uiterlijk vier weken na het inzageverzoek.
Indien de Klant de uitvoering van de overeenkomst en/of men ernstige en gerechtvaardigde redenen kan doen gelden, kan de Klant zich verzetten tegen een (geautomatiseerde) verwerking van zijn gegevens.
In dit geval kan er geen levering van goederen plaatsvinden en dient de klant zijn bestelling in de winkel af te halen.