Happy Woef levert in volgende landen
België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg & Oostenrijk

Levering – Afhaling
Bestelde goederen zullen enkel kunnen worden afgehaald dan wel geleverd worden na betaling door de Klant aan Happy Woef VOF.

Leveringskosten
In België en Nederland genieten klanten gratis verzending voor alle bedragen vanaf 150€.
Leveringskosten zijn afhankelijk van het gewicht en omvang van het pakket, alsook van de plaats waar de levering dient bewerkstelligd te worden. De verschillende leveringsmethodes en daaruit volgend de leveringskosten worden door Happy Woef BV weergegeven bij de bestelling en daarbij zal door de Klant een keuze kunnen gemaakt worden. De leveringskosten worden door de VOF afzonderlijk vermeld op de orderbevestiging.

Indien door de klant een foutief afleveringsadres werd aangegven, dan is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Dit kan tevens extra kosten veroorzaken, waarvan Happy Woef VOF zich dan ook het recht voorbehoudt deze op de klant te verhalen.

Leveringstermijn
Betaalde goederen worden binnen de 24 uur op werkdagen verzonden met Bpost of DHL.
Deze leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en binden de BV niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en ophaling en/of levering van de goederen kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

Afhaling
Eventuele bewaring van goederen in afwachting van levering en/of afhaling door de Klant, geschiedt op het risico en kosten van de Klant.

Indien de Klant de goederen niet voor de hem medegedeelde datum afhaalt bij de VOF zelf, dan wel bij een door de Klant gekozen Leveringspunt, behoudt de BV zich het recht voor binnen een termijn van 14 dagen na voormelde datum, de overeenkomst, van rechtswege en zonder enige voorgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Terugzending
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument het recht aan de BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de maatschappelijke zetel van Happy Woef VOF:

De terugzending dient daarbij te gebeuren in de originele verpakking. Gebeurt zulks niet dan worden de goederen door de BV niet teruggenomen. Neem best contact op met Happy Woef VOF alvorens goederen terug te sturen.

Gebruikte, beschadigde, in verschillende delen betaalde of onvolledige goederen alsook afgeprijsde goederen worden niet teruggenomen.
Om goederen terug te zenden voeg je het ingevulde herroepingsformulier toe aan de terugzending.

klik hier om het herroepingsformulier te openen.

Omruiling
Omruiling van reeds aangekochte goederen in de winkel (niet in de webshop – afzonderlijke regel) kan geschieden binnen de 5 werkdagen na aankoop en dit slechts wanneer de eerder aangekochte goederen ongeopend en in de originele verpakking aan de VOF worden bezorgd.
Omruiling wordt enkel toegestaan mits compensatie van de aankoopprijs van het eerste door de Klant aangekochte artikel met het door de Klant gekozen vervangend artikel. Er wordt in geen geval cash geld teruggegeven in de winkel.

Terugzending en verzendkosten van het omgeruild artikel gebeurt op kosten van de Klant.
Omruiling kan ook ter plaatse in de winkel, doch enkel op vertoon van kassaticket of e-mail met bestellings- en betalingsbevestiging.
Voor de verzending van dit ‘geruilde goed’ geldt dezelfde procedure als bij een gewone bestelling via de webshop.

Eigendomsoverdracht
De bestelde en/of geleverde goederen blijven eigendom van de BV tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

We gebruiken cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Aanvaarden Meer informatie